2 min read

Bij werken aan resultaat de persoonlijke relaties niet uit het oog verliezen

Bij werken aan resultaat de persoonlijke relaties niet uit het oog verliezen

De deskundigen zijn het erover eens, samenwerken in een netwerk is een two level game. De gangbare uitleg is dat deelnemers zowel oog moeten hebben voor het bredere netwerkbelang als het smallere eigenbelang. Dat valt uiteraard niet altijd samen. Sterker nog, deelnemers kunnen als ze niet oppassen zomaar in een loyaliteitsconflict terecht komen.

Nou en.. in warme netwerken mag het wel eens schuren. Graag zelfs! Dat levert wanneer daar goed en professioneel mee wordt omgegaan vaak winst op.

De two level game die ook wordt gespeeld is die tussen de inhoud en het persoonlijke, de onderlinge relaties. Deskundigen, ambtelijke specialisten leggen al snel een zwaar accent op ‘de inhoud’. Vreemd is dat het niet, we spreken over zakelijke netwerken. Die zijn per definitie resultaat gericht.


Drie wedstrijdscenario’s

In de two level game tussen inhoud en relatie zijn er drie wedstrijdscenario’s. De eerste legt het accent op het inhoudelijke dossier, de twistpunten en overeenkomsten. Door daar samen aan te werken volgt een betere relatie vanzelf. Of niet natuurlijk, maar dat is dan pech.

Het tweede scenario is juist volledig gericht op elkaar leren kennen en goede persoonlijke verhoudingen. Zacht op de relatie en hard op de inhoud. Goede onderlinge verhoudingen zijn de smeerolie voor het overwinnen van zakelijke tegenstellingen.

In het derde en voor mij winnende scenario trekken inhoud en relatie samen op, op een vooral subtiele manier. Terwijl hard gewerkt wordt om inhoudelijke vooruitgang te boeken, wordt doelgericht en bewust verder gewerkt aan het versterken van goede persoonlijke verhoudingen.

Nogal eens wordt gekozen voor scenario 2. We beginnen met kennismaken en een gezellige bijeenkomst, waarna we hard doorstoten naar de inhoud, Nou is het wel genoeg geweest met het plezier, let’s do business. Tijd is schaars, ertegenaan.


Tijd voor het relatieprogramma

Helaas blijkt dat toch een recept voor falen. Het netwerk maakt een gezamenlijke visie, sluit een intentieakkoord of een convenant, en alles lijkt in kannen en kruiken. Totdat de eerste echte moeilijke situatie zich voordoet en al heel snel, te snel, de stellingen weer worden ingenomen. Waren we nu maar - gericht en effectief – blijven investeren in een relatieprogramma!

💡
Informele ontmoetingen, inspirerende werkbezoeken, samen eens een voorstelling of een wedstrijd bezoeken, gericht het onderwerp ‘hoe helpen we samen een collega met een stevig probleem’ op de agenda zetten. Het is een kleine moeite, met een groot effect!
Warme Netwerken
You can view and join @warmenetwerken right away.

#hetgeheimvanhetwarmenetwerk