3 min read

Onder druk van nieuwe eisen op de tijd de druk op het netwerk opvoeren

Onder druk van nieuwe eisen op de tijd de druk op het netwerk opvoeren
Photo by Paolo Chiabrando / Unsplash


Vooral spannend aan netwerken is het informele karakter. Wat ze doen en hoe ze samenwerken is vergeleken met ‘gewone organisaties’ niet in beton gegoten. Netwerken zijn dynamisch en onvoorspelbaar, en daar moet je tegen kunnen.

Toch zit er wel een patroon in hun ontwikkeling, als je goed kijkt. Daarbij loont het om met een schuin oog te kijken naar de lessen van ontwikkelingspsychologen. Die vertellen dit, om te groeien heb je een conflict nodig, steeds is er een probleem dat getackeld moet worden. Die groei gaat vooral richting een eigen identiteit en het vermogen om zelfstandig en beheerst mee te doen ‘in de wereld’. Help, we worden aan alle kanten ingehaald en voorbijgelopen!

De strijd in professionele netwerken is in hoge mate inhoudelijk (naast natuurlijk de persoonlijke strijd om gezien en gehoord te worden). De leidende vraag is vooral: wat wordt ons DNA, waar gaan we ons vooral mee bezighouden?

Nooit makkelijk doen wanneer het moeilijk kan!

Netwerken die het slim en verstandig aanpakken omarmen deze spelregel: ‘Nooit makkelijk doen wanneer het moeilijk kan!’ Dit is geen flauw grapje, maar een behoorlijk serieuze opmerking. De Kostbare gezamenlijke netwerktijd gaat verloren gaat aan huis-tuin en keuken kwesties die de deelnemende partijen ook wel zelf wel kunnen oplossen. Twee uur vergadertijd besteden aan een eenvoudige administratieve kwesties met aan het einde pas tijd voor de kwestie die er echt toe doet, terwijl de eerste deelnemers al bezig zijn hun tas in te pakken (‘sorry, ik moet naar een volgende meeting’), dat schiet niet op.

Netwerken zijn op hun best wanneer ze echt complexe onderwerpen aanpakken. Natuurlijk zorgt dat per definitie voor een hoop gedoe. Deelnemers hebben op grond van hun ervaring en rol die ze spelen nogal eens geharnaste standpunten. Zo kijk ik ertegenaan en zo moeten we het volgens mij doen’.

De aanpak van complexe onderwerpen vraagt om een alternatieve aanpak, anders dan anders opereren. Stagnatie is een luxe die je je steeds minder kunt permitteren. De problemen en vraagstukken die op tafel liggen zijn vaak zo groot dat doorschakelen de enige oplossing is. Steeds hogere eisen en snellere ontwikkelingen maken het (te lang) innemen van gestolde standpunten onhoudbaar.

Hier ligt een groot geheim van een warm netwerk. Lukt de ‘unlearning’, de bereidheid om mentaal afstand te nemen van wat eerder zo vastzat als wat? Netwerkregie is vooral 1001 manieren bedenken om deze ‘unlearning’ voor elkaar te krijgen! Waarbij traditionele routes zo goed als zeker tot voorspelbaar falen leiden. De spelregel daarbij is: ‘Anything that works, works!’.

ORGANISEER EEN THANK YOU TOUR!

Een sterke alternatieve route is de sprint. Pak het eens anders aan dan anders. Zet een taai vraagstuk bijvoorbeeld een week lang centraal. Met allerlei kleine en grote evenementen, met unieke gasten in een net zo unieke combinatie. Zoals een Thank You Tour, met een speciale werkbezoek route op een dag langs zeer gewaardeerde partners. Alles kan! Maak er een challenge van, met elke dag van de week een andere kwestie die centraal staat. Varieer in de gekozen werkvormen. De ene dag een werkbezoek, de andere een werkontbijt, op weer een andere dag een voorstelling, gevolgd door weer een traditionele workshop. Zorg daarbij voor aansprekende publiciteit, via korte films of magazine-achtige formats. Zo’n aanpak zet het hele netwerk op scherp, met daarbij het besef: we moeten samen een tandje bij zetten, doorschakelen naar een hoger niveau! Organiseer eens een fantastische sprint!

Warme Netwerken
You can view and join @warmenetwerken right away.

Nooit makkelijk doen wanneer het moeilijk kan!

#warmenetwerken #thankyoutour