2 min read

RUIM BAAN VOOR DE ... BAAN-BREKERS!

RUIM BAAN VOOR DE ... BAAN-BREKERS!

Om een netwerk ‘warm’ te maken, is het nodig om een aantal krachtige routes te ontwikkelen en die consequent en zeer gericht af te lopen. Ze worden ook wel eens omschreven als ‘atomic habits’, omdat ze sterk en effectief zijn.

Een belangrijke (eerste) routine is: Ruim Baan voor de .. BAAN-BREKERS!  

Elk netwerk is ook altijd een ‘verhalengemeenschap’. Ze zitten vol met zowel slimme als zeer betrokken professionals die:

A Ergens hun neus (over) stoten en nadenken over oplossingen en uitwegen.

B Voor de troepen uit al lang een vernieuwende aanpak hebben uitgedacht, die alleen ‘nog even’ ingevoerd moet worden.

C ‘Eigenwijzig’ allang een sluiproute bewandelen om wat eerst niet lukte, toch mogelijk te maken.

EEN PODIUM VOOR NIEUWE VRAGEN EN OPLOSSINGEN

Op hun manier zijn ze allemaal BAAN-BREKERS! Ze maken ruimte voor nieuwe vragen en oplossingen en veranderen en passant de manier waarop ze als professionals werken. Veel BAAN-BREKERS overschrijden (al of niet bewust) professionele grenzen en zijn daarmee echte samen-werkers!

Het is van grote waarde om de baanbrekers een groot en stevig podium te geven. Door hen op te zoeken en hen op verhaal te laten komen. Of natuurlijk, nog beter, hen de gelegenheid geven zelf actief hun ervaringen en oplossingen te verspreiden.

Het mooie is, de BAAN-BREKERS zitten echt overal! Van de hoogste directiekringen, tot aan de backbencher op de 11e verdieping die soms onzichtbaar en nogal ondergewaardeerd (administratief) werk doet. Ze zijn ook ‘buiten’ actief, als vrijwilliger en ervaringsdeskundige.

Soms is er wel schroom om de baanbrekende verhalen naar buiten te krijgen, niet elke werkomgeving is helaas niet even veilig en tolerant. Wie aan een warm netwerk werkt, zet alles op alles om een cultuur te creëren waarin baan-breken mag en ook zelfs gewaardeerd wordt.

NADENKEN OVER DE FOLLOW-UP

De verhalen van BAAN-BREKERS kunnen kort en lang zijn, in woord of toch vooral in beeld. In potentie is de waarde van baan-breken groot, zeer groot. Een klein verhaal kan uiteindelijk de opmaat zijn voor een grote verandering.

Het aardige van de baanbrekers aanpak is dat ervaringen, mensen en instrumenten op een relatief eenvoudige manier bij elkaar gebracht worden.

Dat gaat niet zomaar, het vraagt om creatief en strategisch nadenken over de follow-up. Met de adviezen en tips moet je nu eenmaal wel gaan lopen!

In een (warm) netwerk bestaan daarvoor verschillende kansen en opties:

A BAAN-BREKEN is een aansprekend etiket. Baanbrekers kunnen bij elkaar gebracht worden in een (online) groep. De ervaring leert dat veel professionals het ook wel aardig vinden om als pionier of koploper gezien te worden.

B BAAN-BREKEN is ook een mooie kapstok voor het organiseren van mini-evenementen, waarin reflectie mogelijk is op de verschenen verhalen en ervaringen. Passen ze eigenlijk al in lopend beleid? Wat zijn de kansen om de lessen en tips een plek te geven in nieuwe plannen?

STARTEN IS RELATIEF EENVOUDIG

Starten en ruim baan geven aan de BAAN-BREKERS is relatief eenvoudig. Allereerst is na te denken over, en een keuze te maken uit, beschikbare kanalen. Wanneer die afwezig zijn, is het mogelijk een nieuw kanaal te ontwikkelen. Wat wordt letterlijk het podium van de BAAN-BREKERS?

Daarnaast is nuttig om er meteen teamwerk van te maken en redactie samen te stellen die de verschillende baanbrekers opspoort en hun verhaal laat doen. Wie ermee begint merkt al snel dat de mogelijkheden groot zijn, baanbrekers zijn er in soorten en maten en het zijn er heel wat! Wie BAAN-BREKERS zoekt, vindt ze letterlijk overal!